Målning - Stora teckningskursen - kroki

Målning - Stora teckningskursen - kroki

En kurs som ger grundläggande kunskaper om teckning.

INNEHÅLL
Material, tekniker, komposition och disposition, perspektiv, djupillusion, ljus och skugga, skissteknik och
krokiteckning Vi arbetar med blyerts, kol och lavering.
10 ggr a´3 studietimmar timmar varav 9 med modell.
Teckningskursen följer kursledarens kompendium om teckning + krokiteckning

VIKTIG INFORMATION
Materialkostnader ingår inte i kurspriset.
Kursledaren går igenom vad du behöver köpa eller komplettera med vid första kurstillfället. Du behöver till exempel blyertspennor och kol, skissblock, färger och penslar etc.

LEDARE
Ulf Stålhane, konstnär med flerårig erfarenhet att hålla i konstkurser.