Mindfulness - Stressreduktion (MBSR)

Mindfulness - Stressreduktion (MBSR)

Detta är kursen för dig som vill få mindfulnessinspirerade verktyg som öppnar upp för ökad närvaro, medvetenhet och energi i livet. Men även för dig som vill bli bättre på att möta livets utmaningar, smärta, ångest eller sorg både hos dig och hos andra. Genom denna 8 veckors kurs får du lära dig grunderna i Mindfulness och påbörjar en inre resa där du stärker dig inifrån genom att nyfiket lära känna dig själv och öva dig på acceptans.
Kursen är en oas för dig som vill ha en stund med dig själv och bara få vara som du är. På lektionerna finns inga prestationskrav utan vi fokuserar på det som är, oavsett hur det är. Vi uppmärksammar tankar, känslor och kroppsförnimmelser.
MBSR - Mindfulness - Baserat Stress Reduktion.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kroppsscanning, andningsövningar, enklare yoga positioner och meditationer är alla upplevelsebaserade metoder som används under kursen. Under kursen går vi även igenom de 7 attityderna i Mindfulness, samt övar mindful eating, medvetet ätande vid ett tillfälle. Även om kursen är en egen inre resa så förekommer diskussionstillfällen för att skapa möjlighet till ömsesidigt lärande.
• Ökad kropps- och självkännedom, respekt för egna gränser
• Förbättrad koncentration och fokus i din vardag
• Praktiska verktyg att använda i din vardag & i arbetet för att bättre hantera stress, smärta och livets utmaningar.
• Större självmedkänsla och kärlek till dig själv
Kursen är godkänd som friskvård.

LEDARE
Rena Nilsson är diplomerad Mindfulness instruktör och Ledarskapscoach som arbetar med att stärka människors inre och yttre ledarskap.