Djur, natur & miljö

Denna kurs vänder sig till dig som använder motorsåg oavsett om du arbetar dagligen eller bara ibland. Från den 1 januari 2015 är det lag på att ha motorsågskörkort om du jobbar på någon annans mark än din egen.

KURSINNEHÅLL
A: För deltagare som sågar ved på vedbacken och aldrig fäller träd. Vilken personlig skyddsutrustning krävs, vilka krav gäller för motorsågen, underhåll av skärutrustning, filning av sågkedjan, säker hantering av sågen, sågning av liggande stockar, instick vid sågning i stockar.

B: För deltagare som fäller enklare träd i naturlig fällriktning
Riskbedömning vid trädfällning, fällriktning, säker fällning med ”säkert hörn metoden”, kvistning och upparbetning av fällt träd, praktisk genomgång av fastfällt träd.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskapskrav krävs, lägsta ålder för att gå på kursen är 18 år.

KURSLEDARE
Pelle bor på en mindre skogsfastighet i mellersta Skåne. Han tog sitt A+B kort 2008 och C kort 2014. 2010 började Pelle utbilda andra och har fram tills idag utbildat cirka 200 deltagare i motorsågs- och röjsågskörkort. Pelle jobbar bland annat med mindre avverkningar, besvärliga träd och mindre stormfälle.

KURSMATERIAL
Finns på plats när kursen startar och ingår i kursavgiften. Samtliga kurser innehåller teori och praktik. För att bli godkänd i de olika nivåerna gör du ett teoretiskt och ett praktiskt prov för varje nivå.

VIKTIG INFORMATION
På våra informationsmötet kommer man att bestämma vilka dagar och tider som denna kurs kommer att gå på. Så glöm inte att boka en plats på infomötet!