Djur, natur & miljö

Denna kurs vänder sig till dig som använder motorsåg oavsett om du arbetar dagligen eller bara ibland. Från den 1 januari 2015 är det lag på att ha motorsågskörkort om du jobbar på någon annans mark än din egen.

KURSINNEHÅLL
Avancerad trädfällning; krav A+B samt erfarenhet av trädfällning. Beräkning av fällkrafter vid lutande träd, metoder för att fälla träd som lutar kraftigt framåt, bakåt, eller i sida. Olika fällmetoder beroende på fällkrafter, riggning av vinsch och lina, metoder för att kapa träd som ligger i spänn, nedtagning av fastfällt träd, tillvägagångssätt för att arbeta i stormfälld skog, precisionsfällning, riskbedömning samt teori och praktik. För att bli godkänd i de olika nivåerna gör man ett teoretiskt och ett praktiskt prov för varje nivå.

FÖRKUNSKAP
Krav A+B samt erfarenhet av trädfällning, lägsta ålder för att gå på kursen är 18 år.

KURSLEDARE
Pelle bor på en mindre skogsfastighet i mellersta Skåne. Han tog sitt A+B kort 2008 och C kort 2014. 2010 började Pelle utbilda andra och har fram tills idag utbildat cirka 200 deltagare i motorsågs- och röjsågskörkort. Pelle jobbar bland annat med mindre avverkningar, besvärliga träd (döda almar) och mindre stormfälle.

KURSMATERIAL
Finns på plats när kursen startar och ingår i kursavgiften.

VIKTIG INFORMATION
Personlig skyddsutrustning och motorsåg, är du osäker på vad du behöver, vänta med att handla tills efter informationsmötet. Kursen går inte en gång i veckan utan vi använder heldagar och eventuellt någon lördag söndag.