Musik, teater

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter din nivå samt behov och önskemål för att du ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång. För dig som vill lära sig att spela blåsinstrument - trumpet. Du får lära känna instrumentet, "tonstarta", och övar ditt uttryck genom rytm,tempo,starkt/svagt, dur och moll. Du lär dig noter och gehörsspel och du får improvisera och hitta på en egen låt.

KURSINNEHÅLL
- Instrumentkännedom och vård
- Andningsövningar
- Spelposition - hur du håller instrument
- Tonstart
- Övningsrutiner
- Tonbildning/klang
- Styrketräning för läppar och magmuskler
- Transponering
- Teknikövningar
- Utökat register
- Dubbel- och triotunga
- Uttryck och interpretation
- Dur och moll
- Starkt och svagt
- Rytm och puls
- Tempo

KURSLEDARE
Jakob Lenberg, trumpet- och pianolärare

VIKTIG INFORMATION
Egen trumpet medtags till samtliga träffar.