Musik, teater

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter deltagarnas nivå samt behov och önskemål för att man ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång. För er som vill lära sig att spela blåsinstrument - trumpet. Här får man lära känna instrumentet, "tonstarta", och övar sitt uttryck genom rytm,tempo,starkt/svagt, dur och moll. Man får även lära sig noter och gehörsspel och vi får improvisera och hitta på en egen låt.

KURSINNEHÅLL
- Instrumentkännedom och vård
- Andningsövningar
- Spelposition - hur du håller instrument
- Tonstart
- Övningsrutiner
- Tonbildning/klang
- Styrketräning för läppar och magmuskler
- Transponering
- Teknikövningar
- Utökat register
- Dubbel- och triotunga
- Uttryck och interpretation
- Dur och moll
- Starkt och svagt
- Rytm och puls
- Tempo

KURSLEDARE
Jakob Lenberg, trumpet- och pianolärare

VIKTIG INFORMATION
Egen trumpet medtags till samtliga träffar