Musik, teater

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter din nivå samt behov och önskemål för att du ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång.
Individuell gitarrundervisning från nybörjare till avancerad nivå. Här får du utveckla din musikalitet, förmåga att lyssna, teknik och repertoar. Klassisk inriktning efter noter.

KURSINNEHÅLL
Du lär dig stycken att spela både själv och i grupp. Här lär vi oss också att läsa noter från grunden, spela ackord, och kompa på olika sätt. Undervisningen är anpassad till deltagarnas förkunskaper och du själv kan påverka innehållet.

KURSLEDARE
Bo- Anders Dahlskog, musiker

VIKTIG INFORMATION
Egen gitarr medtages till samtliga träffar. Materialkostnad ingår i kurspriset.