Musik - Gitarr - individuell undervisning

Musik - Gitarr - individuell undervisning

Musik, teater

KURSINNEHÅLL
Du lär dig stycken att spela både själv och i grupp. Här lär vi oss också att läsa noter från grunden, spela ackord, och kompa på olika sätt. Undervisningen är anpassad till deltagarnas förkunskaper och du själv kan påverka innehållet.
Max 6 deltagare

LEDARE
Bo- Anders Dahlskog, musiker

VIKTIG INFORMATION
Egen gitarr medtages till samtliga träffar. Materialkostnad ingår i kurspriset.