Språk

Detta är en nybörjarkurs i nygrekiska. Kursen vänder sig till er som aldrig tidigare har läst nygrekiska eller har man tidigare läst det på en grundläggande nivå, och vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt för att veta mer om Grekland och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i grekiska behövs.

KURSLITTERATUR
Ej fastställt

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".