Musik, teater

Här får deltagaren utveckla sin musikalitet, förmåga att lyssna, teknik och repertoar. Innehållet i kursen utformas i samspel mellan lärare och elev. Klassisk inriktning efter noter. Kursplanen är en allmän beskrivning för alla pianoelever dock anpassas undervisningen individuellt till varje elevs förmåga och intresse.

KURSINNEHÅLL
* Vi bekantar oss med pianot på ett lekfullt sätt med Klang i Klaveret och lär oss namnen på tangenterna
* Kroppshållning - vi går igenom hur man sitter rätt, handposition och fingersättning
* Vi går igenom grundläggande teori, rytmik och notläsning
* Vi lär oss att spela enkla melodier på gehör (lyssna och härma)
* Vi lär oss förstå hur enkla ackord (treklanger) är uppbyggda
* Vi fokuserar mer på tvåhändigt spel och bekantar oss med fler tonarter
* Vi provar på att spela enkla stycken i olika genrer
* Fyrhändigt pianospel med eleven (lärare + elev)
* Vi lär oss hur man transponerar (”flyttar” en låt till en annan tonart)
* Vi jobbar med interpretation

FÖRKUNSKAP
Individuell pianoundervisning från nybörjare till avancerad nivå.

KURSLEDARE
Eva Graf

VIKTIG INFORMATION
* På denna kurs utgår inga statliga och kommunala bidrag