Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den polska grammatiken och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på polska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kultur och samhället där språket talas. Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst polska i minst en termin eller som redan har motsvarande kunskaper i polska.

KURSLEDARE
Anna kommer ifrån Polen och har bott i Sverige i 25 år. De senaste 13 åren har hon jobbat som lärare på gymnasiet och grundskolan. Där har hon bland annat undervisat i bild, formgivning och polska.

KURSLITTERATUR
Polska 1 textbok av Joanna Nicklasson-Mlynarska

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antal kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.