Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt.

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den polska grammatiken och utökat ordförråd kommer deltagarna att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på polska om enkla ämnen. Målet är att man också ska utvidga sina kunskaper angående kultur och samhället där språket talas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst polska i minst en termin eller har motsvarande kunskaper i polska.

KURSLITTERATUR
Polska 1 textbok av Joanna Nicklasson-Mlynarska

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antal kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.