Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den polska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer man att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på polska om enkla ämnen. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kultur och om samhället där det polskan pratas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

KURSLEDARE
Mathilda är född i Sverige men har bott flera år i Polen och har en stark anknytning till den polska kulturen. Hon har studerat svenska som andraspråk som ger henne den komparativa förmågan att jämföra svenska och polska när det gäller grammatik men även eventuella svårigheter vid inlärning. Hon har stort intresse av språk och träffa nya människor. Utöver språkundervisning spenderar Mathilda mycket tid till odling och naturnära upplevelser.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst polska i en termin eller, redan har motsvarande kunskaper i det polska språket.

KURSLITTERATUR
Polska 1 textbok av Joanna Nicklasson-Mlynarska

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kursen startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antal kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.