Språk

Detta är en nybörjarkurs i polska. Kursen vänder sig till er som aldrig tidigare har läst polska eller har man tidigare läst det på en grundläggande nivå, och vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Under kursen kommer vi att öva på uttal, hörförståelse, läsförståelse och grundläggande grammatik. Det är ni tillsammans med ledaren som bidrar till en effektiv inlärning. Deltagarna kommer också kunna bygga enkla meningar, förstå den grundläggande grammatiken och därmed skriva korta, enkla texter. Efter genomförd kurs kommer man att kunna använda enkla fraser för att presentera sig själva, ställa och besvara enkla frågor och att förstå enkel information.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i polska behövs.

KURSLITTERATUR
Polska 1 textbok av Joanna Nicklasson-Mlynarska

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida