Språk

Detta är en nybörjarkurs i polska för dig som vill lära dig språket från början. Du har aldrig tidigare studerat polska eller har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill repetera från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Under kursen kommer vi att öva på uttal, hörförståelse, läsförståelse och grundläggande grammatik. Det är ni tillsammans med ledaren som bidrar till en effektiv inlärning. Efter genomförd kurs kommer du att kunna använda enkla fraser för att presentera dig själva, ställa och besvara enkla frågor och att förstå enkel information. Du kommer också kunna bygga enkla meningar, förstå den grundläggande grammatiken och därmed skriva korta, enkla texter.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i polska behövs.

KURSLITTERATUR
Polska 1 textbok av Joanna Nicklasson-Mlynarska

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida