Språk

Detta är en nybörjarkurs i polska. Här man får lära sig det polska språket ifrån början. Kursen vänder sig till deltagare som inte tidigare har studerat polska. Eller så har man kanske gjort det tidigare på en grundläggande nivå men vill nu börja om från början igen!

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer även att titta på grammatiken, uttalet och vad som är nödvändiga för att få en förståelse av de grundläggande begreppen. Under kursen kommer vi också att ta tillfället i akt att få veta mer om Polen och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i.

KURSLEDARE
Mathilda är född i Sverige men har bott flera år i Polen och har en stark anknytning till den polska kulturen. Hon har studerat svenska som andraspråk som ger henne den komparativa förmågan att jämföra svenska och polska när det gäller grammatik men även eventuella svårigheter vid inlärning. Hon har stort intresse av språk och träffa nya människor. Utöver språkundervisning spenderar Mathilda mycket tid till odling och naturnära upplevelser.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i polska behövs.

KURSLITTERATUR
Polska 1 textbok av Joanna Nicklasson-Mlynarska

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".