Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den ryska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer man att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på ryska om enkla ämnen. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kultur och om samhället där ryskan talas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst ryska i en termin eller har motsvarande kunskaper i ryska.

KURSLEDARE
Zhanna Zaykova kom från Ryssland till Sverige för 3 år sen. Hon har 10 års erfarenhet som cirkelledare i ryska språket. Hon har studerat Master Programmet för vuxnas lärande och har även en kandidatexamen i europeiska kulturstudier. Hennes verk publicerades i olika ryska tidningar. Dessutom har hon jobbat som tolk och översättare.

KURSLITTERATUR
Mozjno! Textbok - Ryska steg 1-2

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.