Språk

Detta är en nybörjarkurs i ryska för dig som vill lära dig språket från början. Du har aldrig tidigare studerat ryska eller har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill repetera från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Under kursen kommer vi att öva på uttal, hörförståelse, läsförståelse och grundläggande grammatik. Det är ni tillsammans med ledaren som bidrar till en effektiv inlärning. Efter genomförd kurs kommer du att kunna använda enkla fraser för att presentera dig själva, ställa och besvara frågor och att förstå lätt information. Du kommer också kunna bygga meningar, förstå den grundläggande grammatiken och därmed skriva korta texter.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i ryska behövs.

LEDARE
Stefan har en doktorsexamen i historia och har utöver det också ett stort språkintresse. Det har bland annat lett till studier i ryska på universitetsnivå och mångåriga kontakter med människor i det stora landet i öst, bland annat genom resor dit. Stefan gillar att skriva och har författat flera böcker, men för utbyte av idéer, kunskap och kulturella kontakter är det talade ordet om möjligt ännu viktigare. Därför tycker han att det är fantastiskt roligt att lära sig ett främmande språk.

KURSLITTERATUR
Mozjno! Textbok - Ryska steg 1-2

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Viktigt att veta"