Musik, teater

Jag delar gärna mitt intresse för musik med andra. När jag undervisar vill jag ge mina elever en inblick i många slags musikstilar genom olika epoker. Som elev kommer du bland annat att lära dig läsa noter, behärska en bra teknik, spela klassiska och moderna stycken, improvisera, ackompanjera och spela tillsammans med andra. Om du spelar på avancerad nivå fördjupas bland annat dina kunskaper i den musikaliska gestaltningen av stycken och stilkunskapen.
Önskemål från eleverna och föräldrarna är välkomna och tas upp i undervisningen så långt som möjligt.

Individuell pianoundervisning från nybörjare till avancerad nivå. Här får du utveckla din musikalitet, förmåga att lyssna, teknik och repertoar. Innehållet i kursen utformas i samspel mellan lärare och elev. Klassisk inriktning efter noter. Ring och boka din tid.KURSLEDARE
Eva Wöllinger-Bengtson, piano- och sånglärare