Humaniora

I den här kursen får du bekanta dig med olika skönlitterära texter som noveller, utdrag ur romaner och även poesi.

INNEHÅLL OCH MÅL
Varje enskild träff börjar med att en, av kursledaren utvald text, delas ut till varje deltagare. Läsledaren läser sedan texten högt medan deltagarna i övrigt lyssnar och följer med i texten. Vid lämpliga tillfällen pausar ledaren där deltagarna ges möjlighet, om man så vill, att uttrycka och dela med sig reflektioner som texten och samvaron ger upphov till. Kursen riktar sig till dig som av olika anledningar känner sig osäker inför skönlitterära texter, men är nyfiken och undrande inför skönlitteratur. Den riktar sig även till dig som är mera van att läsa men som för närvarande av olika orsaker, såsom hjärntrötthet och koncentrationssvårigheter, inte orkar eller hinner med att på eget initiativ läsa.

FÖRKUNSKAP
Läsintresse och nyfikenhet på vad skönlitteratur kan bidraga med i livets vardag tillsammans med andra människor.

KURSLEDARE
Kerstin Edvardsson, legitimerad logoped, utbildad ledare i Shared Reading

Kurslitteratur
Av ledaren valda texter som ges ut vid varje tillfälle.