Hälsa & välbefinnande

Tror du att självförsvar måste ta lång tid att lära sig? Att det är alldeles för svårt? Att du är för gammal, kort eller svag? Låt mig då få bevisa motsatsen.
På bara några timmar lär jag dig grunderna för effektivt självförsvar med metoder som är tillräckligt enkla för att man ska kunna komma ihåg dem om det verkligen gäller, men samtidigt mycket effektiva. I kursen ingår även teori: medvetenhet om omgivningen, lagen om nödvärn samt mental förberedelse. Tänk igenom vad denna trygghet skulle innebära för dig.

KURSINNEHÅLL
Kursen bygger på beprövade och effektiva närkampstekniker som fungerar oavsett din storlek och styrka, och som samtidigt är så pass enkla att du kommer ihåg dem även under stark stress. Vi börjar med ca en timmes teori där vi går igenom medvetenhet om omgivningen, kroppsspråk, mental förberedelse (rädsla, adrenalineffekten) och nödvärnslagen. Sedan lär du dig försvar mot tafsning, handledsgrepp, olika former av fasthållning, strupgrepp, slag etcetera. I fokus ligger kroppens svaga punkter samt den livsviktiga principen om slagyta, slagteknik och träffyta. Det är lätt att skada sig själv om man inte gör rätt, vilket du får lära dig här! Efter endast en halv dag kan du försvara dig bättre än 99,9 % av befolkningen! Detta sänker samtidigt din allmänna stressnivå eftersom du kommer ha en starkare inbyggd trygghet med dig vart du än går. Tänk efter hur det skulle påverka ditt självförtroende.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs

KURSLEDARE
Jonas Wårstad har hållit kurser i självförsvar sedan 2011, från Malmö i söder till Kungsbacka i norr. Jonas har också gett ut en bok i ämnet (”Försvara dig!”). Hemsida: www.discog.info/jonas.html

VIKTIG INFORMATION
Oömma kläder, inga smycken eller halsband