Media & kommunikation

För dig som läser bilderböcker för barn och drömmer om att skriva en egen bok.

KURSINNEHÅLL
* Vi studerar bilderböcker; noterar sidantal och vändpunkter med mera.
* Vi gör skrivövningar för att komma på en egen historia.
* Vi gör en dummy med vårt manus.
* Vi skriver bildförslag eller ritar illustrationer.
* Vi ger varandra feedback.
* Vi pratar förlag.
* Vi övar oss på att skriva följebrev.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE
Lotte Lannerberth, lärare och författare till bilderböckerna om Lea Lejontämjare, www.viklea.se