Media & kommunikation

När vi skriver och läser litteratur använder vi oss av våra egna erfarenheter. Med hjälp av litteraturen kan vi minnas tillbaka och skapa oss själva, igen och igen. Litteraturen kan till och med hjälpa oss att komma ihåg saker som vi en gång trodde var förlorade. Kursen vänder sig till dig som vill skriva självbiografiskt. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara en vilja att berätta.

FÖRKUNSKAP
Det behövs inga särskilda förkunskaper.

KURSLEDARE
Oscar Westerholm, Fil. Kand i Litteraturvetenskap och Skrivpedagog