Media & kommunikation

För dig som vill öva dig på att få ihop en historia.

KURSINNEHÅLL
Kursen fokuserar på intrig och struktur i noveller (och romaner). Vi tittar på 3- aktsmodellen och studerar inledning, huvuddel och avslutning. Det blir korta genomgångar, analys av exempel, skrivövningar på plats, hemuppgifter samt textrespons

• Hur bygger man en karaktär?
• Hur kan man skapa stämning med miljön?
• Hur kan man öka spänningen med hjälp av dialog?
• Vad är en bra början?
• Hur kan historien sluta?

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs.

KURSLEDARE
Lotte Lannerberth, lärare och författare till bilderböckerna om Lea Lejontämjare
www.viklea.se