Media & kommunikation

För er som vill studera, planera och skriva noveller eller romaner.

KURSINNEHÅLL
Kursen fokuserar på gestaltning, intrig och struktur i noveller och romaner. Vi tittar på 3- aktsmodellen och studerar inledning, huvuddel och avslutning. Det blir korta genomgångar, analys av exempel, skrivövningar på plats, hemuppgifter samt textrespons.

* Hur bygger man en karaktär?
* Hur kan man skapa stämning med miljön?
* Hur kan man öka spänningen med hjälp av dialog?
* Vad är en bra början?
* Hur kan historien sluta?

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs

KURSLEDARE
Lotte Lannerberth, lärare och författare till bilderböckerna om Lea Lejontämjare, www.viklea.se