Media & kommunikation

För er som gått grundkursen eller motsvarande skrivarkurs med fokus på gestaltning.

KURSINNEHÅLL
I den här kursen finns möjlighet att planera ett längre skrivprojekt. Vi pratar synopsis och testar olika berättarperspektiv. Vi övar oss på att skriva dialog och bygga spänning. Och vi inspirerar varandra till bra skrivrutiner.
Det blir korta genomgångar, analys av exempel, skrivövningar på plats, hemuppgifter samt textrespons. Kursen fokuserar på gestaltning, intrig och struktur i noveller och romaner. Vi tittar på 3- aktsmodellen och studerar inledning, huvuddel och avslutning. Det blir korta genomgångar, analys av exempel, skrivövningar på plats, hemuppgifter samt textrespons.

FÖRKUNSKAPER
Grundkursen Skriva novell och roman eller motsvarande skrivkurs med fokus på gestaltning.

KURSLEDARE
Lotte Lannerberth, lärare och författare till bilderböckerna om Lea Lejontämjare, www.viklea.se