Beteendevetenskap

Detta är kurs för er som på ett praktiskt och pedagogiskt sätt vill lära sig grundläggande psykologi och få smarta verktyg för att skydda sig själv och sina nära och kära från manipulation, mobbing och andra psykologiska övergrepp i vardagen samt i karriär-och affärslivet.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen inleds med social-och kognitiv psykologi för att skapa oss en förståelse hur vi påverkas av vårt inre samt vår omgivning. Därefter går vi igenom hur vår beslutsprocess kan påverkas av andra människor genom triggande av s.k. mentala genvägar s.k. heuristiske. Denna påverkan gör att vi inte kan tänka klart och ta beslut för vårt eget bästa. Detta följs av genomgång av exempel på härskar-och manipulationstekniker som illasinnade människor använder för att påverka andra.

Därtill kommer vi diskutera det senaste inom neurokriminologi. Vi kommer också gå igenom hur man med hjälp av en checklista kan upptäcka när någon försöker påverka dig med de olika teknikerna och hur man blockerar detta med beprövad s.k. "social jiujitsu". Genom förståelse skapas trygghet. Avslutningsvis kommer vi gå igenom vad forskningen kan berätta om karaktärsdrag som återfinns hos pålitliga människor

Kursen är baserad på litteratur och forskning som används på kurser inom marknadsföringspsykologi vid Lunds Universitet. Utöver detta läggs stor tyngd på den forskning som bedrivits av Professor emeritus(kriminologi) Robert D. Hare vid University of British Columbia och Professor emeritus (psykologi och marknadsföring) Robert B. Cialdini vid Arizona State University.

KURSLEDARE
Andreas Jansson är medlem i Civilekonomernas riksförbund, utbildad inom Corporate Finance och Affärsjuridik vid Lund University School of Economics and Management, utbildad inom marknadsföringspsykologi vid Lunds Universitet och Diplomerad investerare genom Connect Sverige. Bland hans mentorer återfinns svenska, brittiska och amerikanska investerare samt fondförvaltare. Han har suttit med i jurypanelen hos bland annat Drivhuset och Ung Företagsamhet samt som inbjuden föreläsare hos: ALMI Företagspartner, Internet Stiftelsen, Unga Aktiesparare, Aktiespararna, Think Accelerator #HBGtech, Venture Lab, Juniora Handelskammaren med flera. Han driver tillsammans med sin bror Björn sedan flera år tillbaka en av Sveriges främsta investerarutbildningar med tvärvetenskaplig inriktning i samarbete med Vuxenskolan. Fram tills idag har de utbildad hundratals investerare med varierande bakgrund, allt från VD-ar från Nasdaq OMX Large Cap noterade mångmiljardbolag till förskolelärare.

”Genom lyhördhet, rätt pedagogik och personlig coachning kan alla lära sig” är hans motto.

Hans stora intresse i livet är forskning avseende investeringsfilosofi, psykologi och juridik. Hans ambition är att med sina kunskaper kunna erbjuda unika kurser inom dessa områden och främja ett tryggare, starkare och mer välfungerande kunskapssamhälle byggt på vetenskap, moral, sunt förnuft, ärlighet, rättspatos och gemenskap där sunda människor kan trivas, må bra och utvecklas tillsammans.

VIKTIG INFORMATION
Vi har en halvtimmes lunch. Man kan antingen ta med sig egen mat, eller så går vi ut och äter tillsammans.