Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Här kommer du att lära dig mer grammatik och samtidigt kommer vi att öva muntlig grammatik under lektionerna. När kursen är slut kan du introducera dig själv, förra ett samtal, uttrycka dina åsikter och beställa din egna måltid.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passa för dig som har läst två terminer eller har motsvarande kunskaper i spanska.

KURSLEDARE
Piedad är född och uppvuxen i Barcelona där hon tog sin kandidatexamen i översättning och tolkning. Efter hon tagit sin examen arbetade hon två år i Marocko som spansk- och modersmålslärare för grundskoleelever och gymnasiestudenter. Hon kom till Sverige 2015, här har hon bland annat studerat på Lunds Universitet, påbörjat en magisterexamen och jobbar nu på två gymnasieskolor. Hon är en glad, positiv person som alltid ser till deltagarnas välmående och kan anpassa undervisningen efter deltagarens behov. Hennes nyfikenhet och kreativitet gör det möjligt att förklara och undervisa på ett underhållande sett.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.