Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Här kommer man att lära sig mer om grammatiken och samtidigt öva muntlig grammatik under lektionerna. När kursen är slut kommer deltagarna att kunna introducera sig själv, förra ett samtal lättare samtal, uttrycka åsikter och beställa sin egen måltid.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst spanska i en termin eller har motsvarande kunskaper i spanska.

KURSLEDARE
Joseph är ursprungligen från Palma de Mallorca. Har en bakgrund som skådespelare, sångare och musikalartist. Joseph studerar just nu till dramapedagog på Malmö Universitet och har bland annat arbetat i Madrid, Barcelona, Sevilla och Bilbao. Målet är att ge er deltagare en varierande och praktisk kunskap beroende på vad det finns för individuella behov. Vi går igenom olika vardagssituationer och nosar på grunderna i språket för att klara av att kommunicera i lättare konversationer. Målet är att finna verktyg för att kunna utveckla sin kunskap. Språket är en färskvara och behöver ständig tillsyn och förnyelse.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.