Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den spanska grammatiken och utökat ordförråd kommer deltagarna att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på spanska om enkla ämnen. Målet är att man också ska utvidga dina kunskaper angående kulturen och samhället där språket talas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst spanska i en termin eller har motsvarande kunskaper i spanska.

KURSLEDARE
César Peña är född och uppvuxen i Santiago i Chile där avslutade han sina gymnasiestudier vid Instituto superior de comercio nr 2 i Santiago. Han kom till Sverige 1987, här har han studerat till legitimerad lärare på Lunds Universitet vid Musikhögskolan i Malmö. Han har också studerat till lärare i spanska på Karlstads universitet och arbetar nu på gymnasieskola och grundskola i Malmö som lärare i spanska. César är en glad, positiv, nyfiken person och vill lära sig mer, samtidigt vill han dela med mig av sin erfarenhet och den multikulturella kompetensen som han har fått under alla dessa år som lärare. Hans kreativitet och pedagogiska motto gör det möjligt att se till deltagarnas välmående och kan anpassa undervisningen efter deltagarnas behov samt undervisa på ett underhållande sätt.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.