Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den spanska grammatiken och ett utökat ordförråd kommer man att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på spanska om enkla ämnen. Målet är att man ska utvidga sina kunskaper angående kultur och om samhället där det spanska språket talas. Efter kursen kommer man att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs vänder sig till er som har läst spanska i två terminer eller som redan har motsvarande kunskaper i det spanska språket.

KURSLEDARE
Glays är en glad och positiv kursledare i spanska med flera års erfarenhet i grupp- och individuell undervisning. Hon kommer ursprungligen från Venezuela och har bott i Sverige i 14 år. I grunden är hon industridesigner och har jobbat bl.a. som produktutvecklare. Året 2002 beslutade hon sig för att läsa en master i design i Spanien. Som student hade hon en del fritid och då började hon undervisa spanska för utländska studenter och då växte ett stort intresse av att lära ut sitt eget språk. 2005 flyttade hon till Sverige och fortsatte undervisa spanska i olika vuxenskolor. Som lärare vill hon göra sina lektioner så dynamiska som möjligt så att eleverna kan känna sig intresserade, inspirerade och glada att vara med i lektionen.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfälle och timmar kan komma att justeras efter startad kurs