Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Vi kommer att skriva, lyssna, läsa, prata att förstärka och förbättra dina olika förmågor inom det spanska språket. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt för att veta mer om Spanien och dess kultur. På kursen håller vi ett lugnt tempo.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Genom läsning av olika teman få deltagarna en bättre förståelse av textinnehållet, känner sig säkrare när det förekommer språkliga situationer med personer som har spanska som sitt modersmål. Målet med kursen är att man kommer att ha utvidgat sitt ordförråd för att kunna skriva och prata om olika situationer i vardagslivet.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passa för er som har läst minst en termin eller har motsvarande kunskaper tidigare i spanska.

KURSLEDARE
Alva kom till Sverige från ön Chiloé i södra Chile för drygt 40 år sedan. Hon har hållit det spanska språket levande genom att studera det på universitetet, arbeta som tolk och gymnasielärare i spanska som främmande språk och hålla i utbyten med skolungdomar i Spanien och på Kuba. Sedan 2005 har hon under sammanlagt tio år bott och arbetat i Peru, Guatemala och Colombia, vilket har gett henne en djup insikt i olika språkvarianter och spansktalande kulturer.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida.