Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som behövs för att kommunicera i mycket enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Vi kommer att skriva, lyssna, läsa, prata, samt förstärka och förbättra deltagarnas olika förmågor inom det spanska språket. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt att få veta mer om Spanien och den spanska kulturen. På kursen håller vi ett lugnt tempo, men hemarbete i form av inlärning av glosor och hörövningar är nödvändigt.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Genom läsning av olika teman få man en bättre förståelse av textinnehållet och deltagarna känner sig säkra när det förekommer språkliga situationer med personer som har spanska som sitt modersmål, men som talar tydligt och med ett mycket enkelt språk. I slutet av kursen kommer man att ha utvidgat sitt ordförråd för att kunna skriva och prata om olika situationer i vardagslivet.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passa för er som har läst minst en termin eller har motsvarande kunskaper tidigare i spanska.

KURSLEDARE
Alva kom till Sverige från ön Chiloé i södra Chile för drygt 40 år sedan. Hon har hållit det spanska språket levande genom att studera det på universitetet, arbeta som tolk och gymnasielärare i spanska som främmande språk och hålla i utbyten med skolungdomar i Spanien och på Kuba. Sedan 2005 har hon under sammanlagt tio år bott och arbetat i Peru, Guatemala och Colombia, vilket har gett henne en djup insikt i olika språkvarianter och spansktalande kulturer.

KURSLITTERATUR
Caminando 1, fjärde upplaga,av Elisabeth Waldenström, Ninni Westerman, Åsa Bretz, Åsa Gustafsson och Märet Wik-Bretz

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".