Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Vi kommer att skriva, lyssna, läsa, prata, förstärka och förbättra deltagarnas olika förmågor inom det spanska språket. Under kursen ska vi också ta tillfället i akt att få veta mer om Spanien och den spanska kulturen. På kursen håller vi ett lugnt tempo.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Genom läsning av olika teman få man en bättre förståelse av textinnehållet och deltagarna känner sig säkrar när det förekommer språkliga situationer med personer som har spanska som sitt modersmål. I slutet av kursen kommer man att ha utvidgat sitt ordförråd för att kunna skriva och prata om olika vardagssituationer som man kan hamna i som turist.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passa för er som har läst spanska minst en termin eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare i det spanska språket.

KURSLEDARE
I grunden är Maria utbildad lågstadielärare från sitt hemland Chile. När Marisa kom till Sverige kompletterade hon sina studier och vidareutbildade sig till spansklärare och lärare med inriktning mot fritidshem. Det har hon jobbat med nu i 25 år. Marisa är driven, spontan och ordentligt nyfiken, och lägger stor vikt på att låta nyfikenheten komma upp och att deltagarens eget intresse och funderingar får ta plats i undervisningen. Det viktigaste och intressanta för henne är att demokrati och delaktighet är väsentligt i en studiecirkel. När du gör något du trivs med märks det, och en god positiv stämning sprids i gruppen.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".