Språk

På denna kurs kommer vi genom att skriva, lyssna, läsa, prata att kunna förstärka och förbättra våra olika förmågor inom det spanska språket. Man kan stimulera och aktivera det spanska språket utifrån sina egna åsikter och idéer, tillsammans med de andra deltagarna och ledaren.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Genom läsning av olika teman får deltagarna en bättre förståelse av textinnehållet. Man kommer att känna sig tryggare när det förekommer språkliga situationer med personer som har spanska som sitt modersmål. Vid kursens slut kommer deltagarna att ha utvidgat sitt ordförråd för att kunna skriva och prata om vardagslivet.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs passa er som tidigare har läst två terminer spanska eller har motsvarande kunskaper.

KURSLEDARE
Fany är född och uppvuxen i Barcelona som ligger i Cataluña. Bor i Malmö med sin man där dom tillsammans driver ett företag som importerar varor ifrån Spanien. När Fany kom till Sverige började hon att undervisa i spanska. Fany säger; att kunna lära andra det spanska språket är helt underbart. Deltagarna som Fany har på sina kurser är helt fantastiska och nyfikna på att få veta allt om språket, landet, kulturen, maten och vinet.

KURSLITTERATUR
Ej fastställt, bestäms när ni träffas vid första tillfället.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.