Språk

På denna kurs utgår vi från relevant kunskap som behövs för att kunna förstå och göra sig förstådd i konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande finns i centrum och arbetet sker i par, mindre grupper och/eller enskilt. Deltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en något fördjupad förståelse för den spanska grammatiken och ett utökat ordförråd kan man ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på spanska om enkla ämnen. Målet är också att vidga sina kunskaper om kultur och samhället där spanska talas. Efter kursen kan man kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Hemarbete i form av inlärning av glosor, hörövningar och skrivning av korta enkla texter är nödvändigt. Efter kursen kommer deltagarna att kunna kommunicera på ett enkelt sätt och i olika situationer.

KURSLEDARE
Alva kom till Sverige från ön Chiloé i södra Chile för drygt 40 år sedan. Hon har hållit det spanska språket levande genom att studera det på universitetet, arbeta som tolk och gymnasielärare i spanska som främmande språk och hålla i utbyten med skolungdomar i Spanien och på Kuba. Sedan 2005 har hon under sammanlagt tio år bott och arbetat i Peru, Guatemala och Colombia, vilket har gett henne en djup insikt i olika språkvarianter och spansktalande kulturer.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs passar för dig som har läst spanska i minst fem terminer (120 timmar) eller har motsvarande kunskaper i det spanska språket.

KURSLITTERATUR
Caminando 2, fjärde upplaga, av Elisabeth Waldenström, Ninni Westerman, Åsa Bretz, Åsa Gustafsson och Märet Wik-Bretz

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.