Språk

Detta är en kurs för er som är intresserad av att samtala på spanska och diskutera olika teman som kännetecknar den spansktalande kulturen. I denna kursen utvecklar vi förmågorna att prata, läsa, skriva och förstå det talade språket.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen kommer att fokusera på att stärka muntliga färdigheter. Utifrån våra intressen kommer vi att diskutera konst, musik och litteratur. Genom dialoger och skrivuppgifter kommer vi att utvidga förmågan att uttrycka åsikter och skeenden både i förfluten tid, nutid och framtid. Vi läser valda delar av spansk skönlitteratur för att bygga ut ordförråd och diskutera innehållet. Målet med denna kurs är att ni ska känna er tryggare och förberedda för att hålla spontana konversationer.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs vänder sig till er som har läst spanska i minst sju terminer eller som har motsvarande kunskaper i spanska.

KURSLEDARE
Lotte har studerat spanska på Universidad de la Habana på Cuba och jobbat som lärare i spanska både på National University i Singapore, på Colegio Escandinavo i Madrid och på Kunskapsgymnasiet i Malmö. Lotte är legitimerad gymnasielärare i spanska och har undervisat i över 20 år. Med sin långa erfarenhet vill Lotte lyssna på dig som kursdeltagare och skräddarsy upplägget efter gruppens behov. Lotte jobbar också som musiker (saxofonist) och spelar ofta live. Hon är en av grundarna av kulturföreningen KALK och i hennes kurser märks hennes stora intresse för kulturen från den spansktalande världen.

KURSLITTERATUR
När vi träffas första gången bestämmer vi vilket material som ska användas. Om ni har egna böcker så tag med dessa.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfälle och timmar kan komma att justeras efter startad kurs