Språk

Detta är en kurs för deltagare som är intresserad av att samtala på spanska och debattera om olika aktuella teman som kännetecknar den spanska kulturen. Genom detta utvecklar deltagarna förmågan att prata, läsa och skriva.

INNEHÅLL OCH MÅL
På kursen kommer vi att använda språket för att stärka muntliga färdigheter. Genom dialoger och skrivuppgifter kommer vi att utvidga vår kunskap om Spanien och dess kultur. Bearbeta och tolka artiklar och texter som kräver avancerade språkliga kompetenser utifrån olika perspektiv. Förbättra förmågan att tillgodose sig skönlitteratur på spanska samt utvidga ordförråd och argumentationsförmågan Målet med denna kurs är att deltagarna ska känna sig tryggare och förberedda för att hålla konversationer på olika nivåer.

FÖRKUNSKAPER
Denna kurs vänder sig till er som har läst spanska i ungefär sju terminer eller som har motsvarande kunskaper i spanska.

KURSLEDARE
Liliana kommer ursprungligen ifrån Colombia. I Colombia utbildade hon sig som tolk och översättare inom turism, har även bott i USA. Liliana arbetar som spansklärare i grundskolan och på gymnasiet.

KURSMATERIAL
Vistas 3 Allt-i-ett bok inkl. ljudfiler och elevwebb av Inger Rönnmark , Eulalia Quintana

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.