Språk

Detta är en nybörjarkurs i spanska för att lära sig språket från början. Kursen vänder sig till dig som aldrig har tidigare studerat spanska eller du har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill börja om från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Efter kursen kommer deltagarna att använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor, sin utbildningsbakgrund och sitt nuvarande jobb. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i spanska behövs.

KURSLEDARE
Piedad är född och uppvuxen i Barcelona där hon tog sin kandidatexamen i översättning och tolkning. Efter hon tagit sin examen arbetade hon två år i Marocko som spansk- och modersmålslärare för grundskoleelever och gymnasiestudenter. Hon kom till Sverige 2015, här har hon bland annat studerat på Lunds Universitet, påbörjat en magisterexamen och jobbar nu på två gymnasieskolor. Hon är en glad, positiv person som alltid ser till deltagarnas välmående och kan anpassa undervisningen efter deltagarens behov. Hennes nyfikenhet och kreativitet gör det möjligt att förklara och undervisa på ett underhållande sett.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida.