Språk

Detta är en nybörjarkurs i spanska för att lära sig språket från början. Kursen vänder sig till dig som aldrig har tidigare studerat spanska eller du har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill börja om från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Efter kursen kommer deltagarna att använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor, sin utbildningsbakgrund och sitt nuvarande jobb. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i spanska behövs.

KURSLEDARE
Anna är född och uppvuxen i Warszawa där hon tog sin masterexamen i spanska 2003. Efter att ha tagit sin examen arbetade i många år som skönlitterär översättare och tolk. Hon kom till Sverige 2010 för att doktorera i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning. Som filosofiedoktor har hon forskat, undervisat, cyklat mycket och nu precis har hon tillsammans med sin man öppnat en mikrobiograf i Malmö. Hon är glad, nyfiken och kreativ. Brukar variera sin undervisning och anpassa den efter deltagarnas behov: man lär sig bäst när man har kul!

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida.