Språk

Detta är en nybörjarkurs i spanska för att lära sig språket från början. Kursen vänder sig till dig som aldrig har tidigare studerat spanska eller du har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill börja om från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Efter kursen kommer deltagarna att använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor, sin utbildningsbakgrund och sitt nuvarande jobb. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i spanska behövs.

KURSLEDARE
César Peña är född och uppvuxen i Santiago i Chile där avslutade han sina gymnasiestudier vid Instituto superior de comercio nr 2 i Santiago. Han kom till Sverige 1987, här har han studerat till legitimerad lärare på Lunds Universitet vid Musikhögskolan i Malmö. Han har också studerat till lärare i spanska på Karlstads universitet och arbetar nu på gymnasieskola och grundskola i Malmö som lärare i spanska. César är en glad, positiv, nyfiken person och vill lära sig mer, samtidigt vill han dela med mig av sin erfarenhet och den multikulturella kompetensen som han har fått under alla dessa år som lärare. Hans kreativitet och pedagogiska motto gör det möjligt att se till deltagarnas välmående och kan anpassa undervisningen efter deltagarnas behov samt undervisa på ett underhållande sätt.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om vår startgaranti under rubriken "Populära ämnen" på vår hemsida.