Språk

Detta är en nybörjarkurs i spanska. Kursen vänder sig till er som aldrig tidigare har läst spanska eller har man tidigare läst det på en grundläggande nivå, och vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som man kan hamna i som tursit. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever och bor.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i spanska behövs.

KURSLEDARE
I grunden är Marisa utbildad lågstadielärare från sitt hemland Chile. När Marisa kom till Sverige kompletterade hon sina studier och vidareutbildade sig till spansklärare och lärare med inriktning mot fritidshem. Det har hon jobbat med nu i 25 år. Marisa är driven, spontan och ordentligt nyfiken, och lägger stor vikt på att låta nyfikenheten komma upp och att deltagarens eget intresse och funderingar får ta plats i undervisningen. Det viktigaste och intressanta för henne är att demokrati och delaktighet är väsentligt i en studiecirkel. När du gör något du trivs med märks det, och en god positiv stämning sprids i gruppen.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".