Språk

Detta är en nybörjarkurs i spanska där man får lära sig det spanska språket ifrån början. Kursen vänder sig till er som inte tidigare har studerat spanska. Eller så har man kanske gjort det tidigare på en grundläggande nivå men vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på att bygga ett ordförråd som sen ska användas vid vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och att småprata. Vi kommer även att titta på grammatik, uttal och vad som är nödvändiga för att få en förståelse av de grundläggande begreppen. Under kursen kommer vi också att ta tillfället i akt att få veta mer om Spanien och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna många ord och använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i spanska behövs.

KURSLITTERATUR
Hola! spanska för resan av Luis Bertoldi, Estela Gil de Bertoldi

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".