Språk

Detta är en nybörjarkurs i spanska där man får lära sig språket från början. Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har studerat spanska. Eller så har man kanske gjort det tidigare på en grundläggande nivå men vill nu börja om från början igen?

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som kan ske i olika sammanhang i syfte till att använda lämpliga uttryck för att presentera sig och ställa enkla frågor. Vi kommer att träna på uttal och grammatik som är nödvändig för att kunna föra enkla dialoger, och att arbeta i par eller mindre grupper. Under kursen kommer vi också att lära oss lite om några spansktalande länder. Hemarbete i form av inlärning av glosor och hörövningar är nödvändigt. Efter kursen kommer deltagarna att kunna kommunicera på ett mycket enkelt sätt i några enkla situationer.

FÖRKUNSKAPER
Inga tidigare kunskaper i spanska behövs

KURSLITTERATUR
Caminando 1, fjärde upplaga. Invänta kallelse/faktura ifrån oss innan kurslitteraturen köps.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny och sedan rubriken "Populära ämnen".