Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för italienska grammatiken och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på italienska om enkla ämnen. Målet är att du ska utvidga dina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas. Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst italienska minst två terminer eller redan har motsvarande kunskaper i språket.

KURSLITTERATUR
Litteraturen som kommer att användas på kursen heter Nuovo Espresso 1. Invänta kallelse/faktura ifrån oss innan kurslitteraturen köps.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.