Språk

På denna italienska kurs vänder vi oss till er deltagare som vill fräscha upp sin italienska med olika moment, som lättare konversationer kring vardagliga situationer.

INNEHÅLL OCH MÅL
Vi fokuserar mycket på det lustfyllda i lärandet. Genom läsning få man bättre förståelse av textinnehållet, känner sig tryggare när det förekommer språkliga situationer med personer som har italienska som sitt modersmål. Under kursen kommer vi också att ta tillfället i akt att få veta mer om Italien och deras fantastiska kulturarv. Målet med kursen är att man ska har utvidgat sitt ordförråd för att bland annat kunna skriva och prata om olika situationer i det dagliga vardagslivet.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst italienska i en termin eller har motsvarande kunskaper i språket. På denna kurs håller vi ett lugnare tempo.

KURSLITTERATUR
Litteraturen som kommer att användas på kursen heter Nuovo Espresso 1. Invänta kallelse/faktura ifrån oss innan kurslitteraturen köps.

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. För att läsa om vår startgaranti, tryck på fliken Meny på hemsidan och sedan rubriken "Populära ämnen".