Slänga sig på golvet i matbutiken, vägra ta på sig overallen eller skrika rätt ut när det inte blir pannkaka till middag är beteenden som lätt skapar stress och frustration. Många famlar efter svar och ställer sig frågan ”Vad gör jag för fel?”.

Alla barn behöver stöttning för att lära sig reglera känslor, men det är inte alltid så lätt det här med känslor. Tricket är att lära sig vilka känslor vi ska agera på och vilka vi gör bäst i att bara acceptera, för att sedan släppa taget om.

INNEHÅLL
Att kunna sätta ord på känslor och reglera impulser är något av det absolut viktigaste för att förebygga stress och psykisk ohälsa. Det är forskarna överens om.

Barn behöver vuxna som står ut med deras starka känslor och kan hjälpa dem att få ett språk för upplevelserna. Då blir de bättre rustade att klara livets motgångar.

Föreläsningen ger dig förståelse för hjärnans utveckling hos barn och konkreta tips för att utveckla impulskontroll. Du får svar på

• Känslosmart – vad innebär det?
• Att möta barns känslor och skapa kontakt i stället för motstånd
• Varför det tar tid att utveckla impulskontroll
• Hur impulskontroll ger barn bättre förutsättningar i livet
• Hur barn lär sig reglera känslor och impulser

Forskningsbaserad föreläsning med konkreta tips och verktyg att använda direkt i din vardag.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE
Paulinas passion är att göra kunskap om barns utveckling, barnets rättigheter och föräldraskap användbar i vardagen. Det gör hon genom att föreläsa, podda och skriva. Hon är ofta anlitad som expert med en grund som beteendevetare utbildad på masterprogrammet i psykologi, i familjebehandling med KBT och i Motiverande samtal (MI). www.friendy.se


VIKTIG INFORMATION
Föreläsningen vänder sig till föräldrar och andra vårdnadshavare samt förskole- och skolpersonal eller andra som arbetar med barn 0–12 år.