Svampskola

Svampskola

Mat & dryck

KURSINNEHÅLL
Du får bland annat lära dig:
- grundläggande indelning av svampar och hur man skiljer på soppar, skivlingar, tickor, murklor med mera.
- fördjupning om förväxlingsartär
- hur identifierar man de farliga svamparna och undviker dem? Hur påverkas man
av svamparnas gifter?
- särskild betoning på sydskånska svamparter
- hur hanterar och tillreder man svamparna på bästa sätt? Provsmakning.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs.

LEDARE
Edward Kapusta, utbildad svampkonsulent med gedigen praktisk erfarenhet, både från södra och mellersta Sverige.
Deltar ständigt i fortgående utbildning.

KURSLITTERATUR
Författare: Michael Krikorev
Språk: Svenska
Utgiven: 2014-05
ISBN: 9789174612561
Förlag: Lind Co
Antal sidor: 104 sidor
Vikt: 371 gram
Pris: 125:-