Musik, teater

För barn som tycker om att spela, klä ut sig, leka och röra sig på scen. På ett fantasifullt och kreativt sätt, leker vi med dramaövningar, dans och rörelse mm. Här kan barnen uttrycka sina idéer och känslor.

Vi vill presentera inför publik en berättelse utifrån barnens egna tankar. Berättelsen kan innehålla dramatisering, dans och rörelse, eller allt som barnen tycker kan vara roligt att framföra.
Vi uppskattar mycket om barnens föräldrar är engagerade och stöttar barnen i processen. Man får gärna, om man vill, vara närvarande på repetitionerna.

INNEHÅLL OCH MÅL
* Utrycka olika känslor med kroppsrörelser och med rösten
* Dans
* Drama improvisation
* Maskera och/eller klä ut sig och utifrån det skapa en karaktär
* Repliker, arbeta med dialog och monolog
* Skapa en historia och framföra den som en avslutning på kursen

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

KURSLEDARE
Elizabeth Mateo de Svensson, skådespelare och kulturpedagog inom teater, dans och bild. Elizabeth har mer än 25 års erfarenhet med barn och ungdomar inom kultur.