Funktionsnedsättning

Visste ni att varje land har sitt eget teckenspråk och att det finns dialektala variationer inom länderna? Teckenspråket är ett eget språk, ett visuellt språk utan skriftspråk, ovanligt och stimulerande, med egen grammatik och syntax. I Sverige har cirka tiotusen döva teckenspråket som sitt modersmål. Dessutom används teckenspråk av personer som blivit vuxendöva och av en stor grupp hörselskadade.

INNEHÅLL OCH MÅL
I nybörjarkursen lär du dig det svenska handalfabetet, tecken för att kunna berätta om sig själv, sin familj och sin vardag, ställa frågar och ge svar det vill säga, enkel konversation.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i teckenspråk behövs.

KURSLEDARE
Marja Bengtsson är 39 år uppvuxen i Eslöv och bor i Malmö sen 1999. Sen 2012 äger och arbetar Marja som handledare på en daglig verksamhet inom LSS i Lund som heter Höje Hund och Park. Den dagliga verksamheten har inriktning trädgård och hund.
Marja använder dagligen teckenspråk och TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) i sitt arbete.

KURSMATERIAL
Teckenspråk för hörande steg 1, Övningsbok teckenspråk steg 1. Det är bra om kursdeltagarna har tillgång till någon typ av smartphone för att kunna spela in samt söka i teckenspråkslexikon.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.