Funktionsnedsättning

Visste ni att varje land har sitt eget teckenspråk och att det finns dialektala variationer inom länderna? Teckenspråket är ett eget språk, ett visuellt språk utan skriftspråk, ovanligt och stimulerande, med egen grammatik och syntax. I Sverige har cirka tiotusen döva teckenspråket som sitt modersmål. Dessutom används teckenspråk av personer som blivit vuxendöva och av en stor grupp hörselskadade.

INNEHÅLL OCH MÅL
I nybörjarkursen lär du dig det svenska handalfabetet, tecken för att kunna berätta om sig själv, sin familj och sin vardag, ställa frågar och ge svar det vill säga, enkel konversation.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i teckenspråk behövs.

KURSLEDARE
Jag heter Ellen Lefebvre 23 år gammal, född i Stockholm men utbildningen ”Projketledare – Media” på Malmö universitet tog mig till Malmö 2017. Jag är uppvuxen i en familj där båda mina föräldrar är döva. Under min uppväxt har dövkulturen varit en stor del av mitt liv och mitt modersmål är svenskt teckenspråk.

KURSMATERIAL
Eget material. Det är bra om kursdeltagarna har tillgång till någon typ av smartphone för att kunna spela in samt söka i teckenspråkslexikon.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.