Hantverk & konst

Deltagarna får arbeta utifrån sin egen kunskapsnivå och sina förutsättningar. Vi arbetar i en liten grupp och varje deltagare får handledning efter sin förmåga och ambitionsnivå.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Vi tecknar i blyerts, från enkla former, då vi går igenom grunderna för centralperspektiv, till stilleben där vi arbetar mer med ytor, ljus och skugga. Vi provar på svartvit-collage i tidningspapper och akrylfärg, samt avslutar med två kvällar modellteckning. Först korta ställningar ( 5 - 20 min), till sist en längre ställning.

Vi går igenom färgteori och -systematik, gör ett par praktiska övningar med komplementfärger och studerar hur färger påverkar varandra. Till dessa övningar använder vi akrylfärg. Sedan arbetar vi vidare i valfritt, eget material, med stilleben-måleri under ett par kvällar och avslutar kursen med två tillfällen modellmåleri, en enda lång ställning.

FÖRKUNSKAPER
Kursen är för både nybörjare och för er som har målat tidigare, undervisningen är individuellt anpassad till stor del.

KURSLEDARE
Harald Nyman, verksam konstnär. Utbildad på Gerlesborgsskolan och Konstfack i Stockholm. Har haft separatutställningar och grupputställningar i bl.a. Stockholm, Österåker och Norrköping.
Utvald till Vårsalongen på Liljevalchs ett flertal gånger.

VIKTIG INFORMATION
Till kursen behöver man bara ett skissblock, storlek minst A3, gärna A2, samt en blyertspenna; 2B-7B och suddgummi. Övrigt material kommer att debiteras. Oömma kläder!
Material kan köpas på Drewex på Slussgatan 10 b i Malmö.

KURSINTYG
För de som önskar utfärdar vi kursintyg efter avslutad kurs. Närvaro på kursen måste vara minst 75% av kurstiden.